KÖNYVVIZSGÁLAT
  • könyvvizsgálat magyar törvényi előírások szerint
  • könyvvizsgálat nemzetközi (IFRS) előírások szerint
  • konszolidált beszámolók könyvvizsgálata
  • átalakulások könyvvizsgálata
  • due diligence (pénzügyi kimutatások átvilágítása)
  • megállapodás szerinti (pl. EU-s pályázatok) könyvvizsgálat
KATA ÁTTÉRÉS KÖNYVVIZSGÁLATA foto___8_.jpg

A kisadózás szabályainak változása alapján 2022.08.31-vel megszűnik a kisadózó betéti társaság, közkereseti társaság és ügyvédi iroda KATA alanyisága! A további működés esetén úgy kell kettős könyvvitelre áttérniük 2022.09.01-vel, hogy a nyitómérlegüket kötelesek a számviteli törvény szerint könyvvizsgáltatniuk (Számvt. 2/A § (4)).

Lépések a könyvvizsgálati szolgáltatási ajánlat elfogadásához és a könyvvizsgálat igénybevételéhez:

1. Árajánlatkérés: office@iso-focus.hu e-mail címre megküldve a vizsgálathoz szükséges dokumentumokat:

·         Legutolsó társasági szerződés vagy alapító okirat.

·         2022.08.31-re vonatkozó NAV adófolyószámla

·         2022.08.31-re vonatkozó NAV törzsadat

·         2022.08.31-re vonatkozó önkormányzati adóhatóság(ok) adófolyószámla

·         2022.09.01-re vonatkozó nyitó főkönyvi kivonat és nyitómérleg tervezetet

A megismert információkat az ISO-FOCUS AUDIT Kft. üzleti titokként, bizalmasan kezeli. A könywizsgáló a tevékenysége során tudomására jutott tények, adatok, üzleti információk tekintetében titoktartásra kötelezett.

2. Árajánlatküldés a könyvvizsgáló cég részéről 1 munkanapon belül, vagy ajánlatadás elutasítása amennyiben összeférhetetlenséget okozna vagy sértené a függetlenséget.

3.  Árajánlat elfogadása válasz e-mailben az Ügyfél (katás cég, ügyvédi iroda) képviselőjétől 1 munkanapon belül, felkérés könyvvizsgálói megbízás elfogadására.

4. Szerződéskötés e-aláírással (AVDH) e-mailben, tényleges tulajdonosok megállapítása, azonosítása.

5. Végleges, aláírt nyitómérleg és leltár adatok, valamint teljességi nyilatkozat megküldése e-mailben office@iso-focus.hu e-mail címre.

6. Az e-mailen megkapott papíralapú számla kiegyenlítése az Ügyfél részéről.

7. Könyvvizsgálói jelentés megküldése e-mailben, elektronikus aláírással.